Geodetske storitve

Svetujemo in izvajamo vse vrste geodetskih storitev.
Izvajamo tudi vse postopke legalizacije objektov.

Naše storitve


Geodetski načrt, količenje, ureditev meje, parcelacija, izravnava meje, evidentiranje zemljišča pod stavbo, etažna lastnina, legalizacije, obdelava oblakov točk, zajem fotografij in posnetkov z zraka ter izdelava prostorsko lociranega oblaka točk.

Specializirani smo za postopke vseh vrst legalizacij objektov z možnostjo izpeljave celotnega postopka.

Pokličite: 041 449 481

Stik


Ledina-Ar d.o.o.
Pod Hruševco 44c
1360 Vrhnika
Telefon: 01 / 750 48 43, 041 / 449 481
E-pošta: info@ledina-ar.si
Uradne ure: od ponedeljka do petka med 7h in 8h uro. Ob sredah dodatno med 16h in 17h.

Urejanje podatkov o parcelah

Urejanje podatkov o parcelah vsebuje različne postopke s katerimi lahko evidentirate podatke v zemljiškem katastru. Izvajamo:

 • Ureditev meje
 • Izravnava meje
 • Parcelacija
 • Evidentiranje zemljišča pod stavbo

Urejanje podatkov o stavbah

Urejanje podatkov o stavbah sestavljajo postopki s katerimi lahko prenesemo obliko načrtovanega objekta v naravo, uredimo etažno lastnino v večanovanjskih stavbah ali pridobimo ustrezno hišno številko. Izvajamo:

 • Ureditev etažne lastnine
 • Pridobitev hišne številke
 • Legalizacija objektov

Načrti in izmere

V primeru načrtovanja ali izvedbe prostorskih posegov ter pri evidentiranju nastalih sprememb potrebujete različne tipe načrtov ali posebnih meritev, kot so geodetski načrt za potrebe projektiranja, izmera za vpis v Zbirni register gospodarske javne infrastrukture ali različna dela inženirske geodezije. Izvajamo:

 • Geodetski načrti
 • Izmera za vpis objektov v Zbirni register gospodarske javne infrastrukture
 • Zakoličbe in ostala inženirska geodezija
 • Izvajanje kontrolnih meritev z brezpilotnim letalnikom

Listine

Naročite lahko različne listine, ki so potrebni v nadaljnih postopkih ali posebne dokumente, ki omogočajo lažje upravljanje vaših nepremičnin. Izvajamo:

 • Potrdila in ostale listine
 • Nepremičninska knjiga